Grzegorz Banaś

Inwestor od 12 lat związany z rynkiem Venture Capital. Zarządzający Erebor Capital, całkowicie prywatnym funduszem inwestującym wyłącznie w spółki z branży Game Dev. Jeden z pierwszych inwestorów Starward Industries S.A. W przeszłości dyrektor inwestycyjny funduszu seed Deutsche Telekom na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.