Daniel Sitarz

Konstruktor fundamentów oraz architekt rozwiązań dla projektów. Posiada 4-letnie doświadczenie w programowaniu gier, głównie symulatorów. Poza pracą, tworzy fasetki na barwnych fluorytach i ogląda filmy najgorsze z możliwych.