Podsumowanie NWZA z dnia 04.11.2019 r.

Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za przybycie i rozmowę w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.