PODSUMOWANIE NWZA Z DNIA 31.08.2020 R.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom przybyłym na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oraz za liczne rozmowy przeprowadzone tego dnia. Gratulujemy Tomaszowi Buśko oraz Sebastianowi Kwaśnemu wyboru na Członków Rady Nadzorczej naszej spółki i dziękujemy za entuzjazm oraz gotowość do pełnienia nowych funkcji. Jesteśmy przekonani, że to początek niezwykle owocnej współpracy.