Podsumowanie NWZA z dnia 13.03.2020 r. i emisja akcji serii D

Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za przybycie i rozmowy podczas walnego zgromadzenia.

Walne zgromadzenie uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D.

Serdecznie dziękujemy wszystkim inwestorom za zaufanie, zaangażowanie oraz wsparcie Wooden Alien i naszego projektu.